•  04-9820810
 •  04-9820360
 •  אזור תעשייה צפון נהריה מיקוד 22102 ת.ד 688
 

בקרת איכות

 

 

 • קביעת מדיניות האיכות בחברה מוטלת על ההנהלה ותיושם ע"י המנהלים  והעובדים ברמות השונות.
 • ההנהלה והעובדים רואים את נושא האיכות והאמינות ככלי בסיסי להצלחת העסק.
 • ההנהלה תפעל לפיתוח מימוש ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות.
 • רמת האיכות הנדרשת בחברה נגזרת מדרישות המנכ"ל , דרישות הלקוחות ותקנים מחייבים בענף תוך מחויבות ליישום 
  תקן  ISO 9001:2008
 • ההנהלה והעובדים יראו את שביעות הרצון של הלקוח וציפיותיו כיעד חשוב ביותר
 • ההנהלה ועובדי החברה יעבדו תחת מדיניות איכות ברורה ואחידה ומובנת לכל הדרגים , ובכל הרמות.
 • יקבעו קריטריונים שיבטיחו שירות מקצועי ועמידה בלוח זמנים , כפי שסוכם עם הלקוח.
 • שירותים הניתנים ומוצרים המסופקים לחברה יהיו אמינים ומבוקרים . החברה    תיתן עדיפות לספקים אשר להם בקרת  איכות  ברמה גבוהה ומיישמים או בתהליך יישום תקן ISO 9001:2008
 • ההנהלה מטילה על כל המערכות את החובה לדאוג לביצוע מדיניות ההנהלה בנושא האיכות . ההנהלה תסקור תקופתית את מדיניות האיכות כדי להתאימה לנדרש.
 • ההנהלה תקבע מטרות ויעדי איכות מדידים ותעקוב אחר השגתם כאמצעי לבדיקה מערכת האיכות בעזרת סיקרי הנהלה ומדקי איכות . יתבצע איסוף נתונים בכל תחום אפשרי , לשם מעקב ובדיקה יישום השאיפה לשפר באופן מתמיד את הבטיחות השירות והייצור.